interior

Philips Healthcare heeft de ambitie om haar gebouwen opnieuw in te richten met een R&D omgeving en verschillende testruimtes doormiddel van een interne renovatie. Om de wensen van de verschillende afdelingen, met ieder een eigen werkwijze, op elkaar af te stemmen was intensief contact met de gebruikersgroepen nodig. De uitgangspunten werden op basis hiervan geformuleerd in een programma van eisen. In de voorontwerpfase werden de tekeningen aangevuld met sfeerbeelden om de reactie van de gebruikers te kunnen peilen. De informatie uit deze fase is leidend geweest voor alle daarop volgende keuzes.

 

Geef een reactie